تنظیمات
اندازه فونت :
چاپ خبر
گروه : fardis
حوزه : ستاد مرکز, مناقصات و مزایدات
شماره : 19658
تاریخ : ۳۱ خرداد, ۱۴۰۱ :: ۱۳:۱۹
آگهی مناقصه عمومی

نوبت اول : 07/04/1401 (سه شنبه) نوبت دوم : 15/04/1401 ( چهار شنبه) آگهی مناقصه  عمومی  از طریق سامانه ستاد شهرداری فردیس در نظر دارد بر اساس بودجه مصوب سال 1401 پروژه ذیل را از طریق برگزاری مناقصه عمومی به متقاضیان شرکت های واجد شرایط به شرح ذیل واگذار نماید لذا متقاضیان می توانند از تاریخ انتشار آگهی (چاپ اول) تا ساعت 19:00 روز شنبه مورخ 18/04/1401 جهت خرید اسناد مناقصه به سامانه الکترونیک دولت (ستاد) مراجعه نمایند. 1- مبلغ 000/000/2 ریال به عنوان هزینه خرید اسناد می بایست به حساب 400819688645 به نام شهرداری فردیس از طریق سامانه الکترونیک دولت (ستاد)  به آدرس www.setadiran.ir واریز گردد 2- شرکت کنندگان می بایست نسبت به تحویل (صرفا پاکت الف) اصل ضمانت نامه یا فیش واریز نقدی به شماره حساب 100823004139 تا پایان وقت اداری ساعت 13:30 مورخ 01/05/1401 روز شنبه به آدرس فردیس- بلوار تهرانی مقدم نرسیده به چهار راه فرگاز- دبیر خانه شهرداری مرکزی فردیس طبقه منفی یک اقدام نمایند و هم زمان پاکات الف- ب و ج در سامانه تدارکات الکترونیکی دولت )ستاد ایران) بارگذاری نمایند. 3-در صورت بروز هرگونه تناقص در موارد مندرج در آگهی با سامانه ستاد ، ملاک عمل سامانه ستاد خواهد بود 4- پیشنهادات رسیده در روز شنبه مورخ 01/05/1401 ساعت 14:00 درکمیسیون عالی معاملات شهرداری فردیس مطرح و پس از بررسی وکنترل برنده مناقصه اعلام خواهد  شد 5- هزینه چاپ آگهی به عهده برنده مناقصه می باشد 6- جهت کسب اطلاعات بیشتر با شماره تلفن 36658111-026 داخلی 158 تماس و یا به سایت  www.shahrdarifardis.ir  مراجعه نمایید.

ردیف   شرح عملیات برآورد مبلغ ریالی پروژه مبلغ سپرده شرکت در مناقصه  به ریال محل اجرا حداقل رتبه لازم درصد نقد و تهاتر مدت
1 چاپ و نصب، حمل و نقل، حفظ و نگهداری بنر (به متراژ 16000 متر مربع) شماره فراخوان 2001050288000021 10/000/000/000 500/000/000 سطح شهر فردیس شرکت ها با اساس نامه مرتبط با موضوع                   یا ارائه مجوز رسمی از صنف مربوطه  اعم از صنف عکاسان، چاپ، نشر و یا اداره فرهنگ و ارشاد یا نهاد های مشابه (اشخاص حقیقی و حقوقی) 100 درصد نقد از زمان ابلاغ قرارداد تا پایان روز 29 اسفند ماه سال 1401
2 کرایه وسایط نقلیه (جمع آوری و حمل نخاله ها و پسماندهای عمرانی و ساختمانی)   شماره فراخوان 2001050288000022 18/000/000/000 900/000/000 سطح منطقه 2 شهرداری فردیس 5  رشته راه و باند  یا 5 ابنیه 100 درصد نقد یک سال کامل شمسی
3 مرمت بهسازی و بهبود معابر (جدولگذاری) منطقه یک   شماره فراخوان 2001050288000023 30/000/000/000 1/500/000/000 سطح منطقه 1 شهرداری فردیس   5 راه و ترابری 10/000/000/000 ریال نقد 20/000/000/000 ریال تهاتر 4 ماه   
4 مرمت بهسازی و بهبود معابر (جدولگذاری) منطقه دو شماره فراخوان 2001050288000024 30/000/000/000 1/500/000/000 سطح منطقه 2 شهرداری فردیس   5 راه و ترابری 10/000/000/000 ریال نقد 20/000/000/000 ریال تهاتر 4 ماه
 متن آگهی بر اساس اعلام دستگاه نظارت تنظیم گردیده است.                                                                                                                        شهرداری فردیس                                                                                                                                                                       

© 2022 تمام حقوق این سایت برای پرتال خبری شهرداری فردیس محفوظ می باشد.