تنظیمات
اندازه فونت :
چاپ خبر
گروه : fardis
حوزه : ستاد مرکز, مناقصات و مزایدات
شماره : 19640
تاریخ : ۲۹ خرداد, ۱۴۰۱ :: ۱۱:۱۳
فراخوان عمومی خدمات مشاوره ای

نوبت اول : 01/04/1401 (چهارشنبه) نوبت دوم: 08/04/1401 (چهارشنبه) آگهی فراخوان عمومی خدمات مشاوره  از طریق سامانه ستاد شهرداری فردیس در نظر دارد بر اساس بودجه مصوب سال 1401 ، نسبت به ارزیابی کیفی انجام خدمات مشاوران پروژه های ذیل در سطح شهر فردیس به شرح جدول ذیل اقدام نماید لذا از کلیه متقاضیان دعوت به عمل می آید از تاریخ انتشار نوبت اول آگهی با مراجعه به سامانه تدارکات الکترونیکی دولت نسبت به اخذ اسناد مناقصه اقدام نمایند.مناقصه به صورت دو مرحله ای و به روش های QCBS و QBS و  پس از ارزیابی کیفی و تهیه فهرست کوتاه (مطابق بند (ب و پ) ماده 16 آئین نامه خرید خدمات مشاور) برگزار خواهد شد.هزینه چاپ آگهی به عهده برنده مناقصه می باشد شهرداری فردیس در رد یا قبول هر یک از پیشنهادات مختار است و کلیه اسناد و مدارک مربوط به متقاضیان نزد شهرداری باقی می ماند کلیه اسناد مناقصه و اسناد ارزیابی کیفی می بایست تکمیل و در سامانه ستاد ثبت گردد بدیهی است ارسال سوابق و اسناد هیچگونه حقی را در واگذاری موضوع آگهی به همراه نخواهد داشت. 1-تاریخ دریافت اسناد ارزیابی کیفی از سامانه ستاد:  از روز چهارشنبه مورخ 01/04/1401 تا ساعت19:00 روز شنبه مورخ 11/04/1401 می باشد. 2-مهلت تکمیل و بارگذاری اسناد ارزیابی کیفی و پاکات مربوط به مناقصه در سامانه ستاد و ارائه به کارفرما: تا ساعت 13:30روز دوشنبه مورخ 20/04/1401 3-اسناد صرفا از طریق سامانه تدارکات الکترونیکی دولت به نشانی WWW.setdiran.ir   قابل دریافت می باشد هزینه خرید اسناد مبلغ 2/000/000 ریال می باشد که می بایست از طریق سامانه ستاد به حساب 400819688645 به نام شهرداری فردیس واریز گردد. 4- شرکت کنندگان در تاریخ دریافت اسناد ارزیابی کیفی باید دارای گواهینامه صلاحیت معتبر (تائید صلاحیت از سایت oldpmn.mporg.ir و یا sajar.mporg.ir ظرفیت کاری مجاز، کد اقتصادی و آخرین آگهی تغییرات اعضای هیات مدیره و مدیر عامل شرکت باشد. 5- در صورت بروز هرگونه تناقص در موارد مندرج آگهی با سامانه ستاد ملاک عمل سامانه ستاد خواهد بود. *-  سایر اطلاعات و جزئیات در اسناد مناقصه درج شده است. جهت کسب اطلاعات بیشتر با شماره تلفن 36658111-026 داخلی 158 تماس و یا به سایت  www.shahrdarifardis.ir  مراجعه نمایید.

ردیف موضوع خدمات مشاوره روش انتخاب محل اجرا گروه تخصص حداقل رتبه لازم مدت
1 پروژه  خدمات مشاور نظارت کارگاهی راه و باند شماره فراخوان 2001050288000017 QCBS سطح شهر فردیس راه و ترابری راه سازی 2 9 ماه
2 مشاور نظارت کارگاهی ابنیه شماره فراخوان 2001050288000018 QCBS سطح شهر فردیس شهرسازی و معماری ساختمان های (مسکونی، تجاری، اداری، صنعتی، نظامی، آموزشی، درمانی، ورزشی) 2 9 ماه
3 خدمات مشاوره مطالعات طرح جامع حمل و نقل و ترافیک شماره فراخوان 2001050288000019 QCBS سطح شهر فردیس راه و ترابری حمل و نقل و ترافیک 1 22 ماه
توجه: درخصوص ردیف 3 ،  گروه مشارکت مشاوران رتبه یک یا با رتبه های پایین تر مجاز است.
4 خدمات پروژه مشاور معین شماره فراخوان 2001050288000020 QBS سطح شهر فردیس شهرسازی و معماری ساختمانهای مسکونی، تجاری، اداری، صنعتی، نظامی، آموزشی، درمانی، ورزشی 2 9 ماه
راهسازی راه سازی 2
راهسازی ترافیک 3
    متن آگهی بر اساس اعلام دستگاه نظارت تنظیم گردیده است.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             شهرداری فردیس  

© 2022 تمام حقوق این سایت برای پرتال خبری شهرداری فردیس محفوظ می باشد.