تنظیمات
اندازه فونت :
چاپ خبر
گروه : fardis
حوزه : ستاد مرکز, مناقصات و مزایدات
شماره : 19551
تاریخ : ۲۷ اردیبهشت, ۱۴۰۱ :: ۱۳:۱۵
آگهی مناقصه  عمومی از بودجه عمرانی- دولتی  

  نوبت اول : 31/02/1401 (شنبه) نوبت دوم : 07/03/1401 ( شنبه) آگهی مناقصه  عمومی از بودجه عمرانی- دولتی   از طریق سامانه ستاد(شماره فراخوان 2001050288000003 ) شهرداری فردیس در نظر دارد بر اساس بودجه طرح های تملک دارایی های سرمایه ای با مبلغ 000/000/900/4 ریال بصورت نقد و  الباقی بصورت اسناد خزانه پروژه ذیل را از طریق برگزاری مناقصه عمومی به متقاضیان واجد شرایط به شرح ذیل واگذار نماید لذا متقاضیان می توانند از تاریخ انتشار آگهی (چاپ اول) تا ساعت 19:00 روزسه شنبه مورخ 10/03/1401 جهت خرید اسناد مناقصه به سامانه الکترونیک دولت (ستاد) مراجعه نمایند. 1- مبلغ 000/000/2 ریال به عنوان هزینه خرید اسناد می بایست به حساب 400819688645 به نام شهرداری فردیس از طریق سامانه الکترونیک دولت (ستاد)  به آدرس www.setadiran.ir واریز گردد 2- شرکت کنندگان می بایست نسبت به تحویل (صرفا پاکت الف) اصل ضمانت نامه یا فیش واریز نقدی به شماره حساب 100823004139 تا پایان وقت اداری ساعت 14:30 مورخ 24/03/1401 روز سه شنبه به آدرس فردیس- بلوار تهرانی مقدم نرسیده به چهار راه فرگاز- دبیر خانه شهرداری مرکزی فردیس طبقه منفی یک اقدام نمایند و هم زمان پاکات الف- ب و ج در سامانه تدارکات الکترونیکی دولت )ستاد ایران) بارگذاری نمایند. 3-در صورت بروز هرگونه تناقص در موارد مندرج در آگهی با سامانه ستاد ، ملاک عمل سامانه ستاد خواهد بود 4- پیشنهادات رسیده ظرف 48 ساعت درکمیسیون عالی معاملات شهرداری فردیس مطرح و پس از بررسی وکنترل برنده مناقصه اعلام خواهد  شد 5- هزینه چاپ آگهی به عهده برنده مناقصه می باشد 6- جهت کسب اطلاعات بیشتر با شماره تلفن 36658111-026 داخلی 158 تماس و یا به سایت  www.shahrdarifardis.ir  مراجعه نمایید.

ردیف   شرح عملیات برآورد مبلغ ریالی پروژه مبلغ سپرده شرکت در مناقصه  به ریال محل اجرا حداقل رتبه لازم درصد نقد و تهاتر مدت
1 توسعه و بهبود شبکه حمل و نقل درون شهری- آسفالت مکانیزه و جدولگذاری معابر سطح شهر فردیس (آسفالت و جدولگذاری معبر شهدای اقتدار) شماره فراخوان 2001050288000003 12/000/000/000 600/000/000 معبر شهدای اقتدار- سطح شهر فردیس 5 راه و ترابری 4/900/000/000 ریال بصورت نقد و  الباقی به صورت اسناد خزانه با سر رسید 22/05/1403 و 26/06/1403 (نیمه اول 1403) (اخزا 004 و اخزا 005) 2 ماه معادل 60  روز

© 2022 تمام حقوق این سایت برای پرتال خبری شهرداری فردیس محفوظ می باشد.