تنظیمات
اندازه فونت :
چاپ خبر
گروه : fardis
حوزه : ستاد مرکز, مناقصات و مزایدات
شماره : 19546
تاریخ : ۲۷ اردیبهشت, ۱۴۰۱ :: ۱۳:۰۷
تجدید آگهی مناقصه عمومی (بهسازی پارکهای فرسوده سطح منطقه یک)

نوبت اول : 31/02/1401 (شنبه) نوبت دوم : 07/03/1401 ( شنبه) تجدید  آگهی مناقصه  عمومی  از طریق سامانه ستاد(شماره فراخوان 2001050288000002 ) شهرداری فردیس در نظر دارد بر اساس بودجه مصوب سال 1401 پروژه ذیل را از طریق برگزاری مناقصه عمومی به متقاضیان واجد شرایط به شرح ذیل واگذار نماید لذا متقاضیان می توانند از تاریخ انتشار آگهی (چاپ اول) تا ساعت 19:00 روزسه شنبه مورخ 10/03/1401 جهت خرید اسناد مناقصه به سامانه الکترونیک دولت (ستاد) مراجعه نمایند. 1- مبلغ 000/000/2 ریال به عنوان هزینه خرید اسناد می بایست به حساب 400819688645 به نام شهرداری فردیس از طریق سامانه الکترونیک دولت (ستاد)  به آدرس www.setadiran.ir واریز گردد 2- شرکت کنندگان می بایست نسبت به تحویل (صرفا پاکت الف) اصل ضمانت نامه یا فیش واریز نقدی به شماره حساب 100823004139 تا پایان وقت اداری ساعت 14:30 مورخ 24/03/1401 روز سه شنبه به آدرس فردیس- بلوار تهرانی مقدم نرسیده به چهار راه فرگاز- دبیر خانه شهرداری مرکزی فردیس طبقه منفی یک اقدام نمایند و هم زمان پاکات الف- ب و ج در سامانه تدارکات الکترونیکی دولت )ستاد ایران) بارگذاری نمایند. 3-در صورت بروز هرگونه تناقص در موارد مندرج در آگهی با سامانه ستاد ، ملاک عمل سامانه ستاد خواهد بود 4- پیشنهادات رسیده ظرف 48 ساعت درکمیسیون عالی معاملات شهرداری فردیس مطرح و پس از بررسی وکنترل برنده مناقصه اعلام خواهد  شد 5- هزینه چاپ آگهی به عهده برنده مناقصه می باشد 6- جهت کسب اطلاعات بیشتر با شماره تلفن 36658111-026 داخلی 158 تماس و یا به سایت  www.shahrdarifardis.ir  مراجعه نمایید.

ردیف   شرح عملیات برآورد مبلغ ریالی پروژه مبلغ سپرده شرکت در مناقصه  و مزایده  به ریال محل اجرا حداقل رتبه لازم درصد نقد و تهاتر مدت
2 بهسازی پارک های فرسوده سطح منطقه یک(تجدید) شماره فراخوان 2001050288000002 12/751/660/000 673/583/000 منطقه یک با اساسنامه مرتبط با موضوع پیمان 100 درصد نقد 4 ماه معادل 120 روز
                                                         

© 2022 تمام حقوق این سایت برای پرتال خبری شهرداری فردیس محفوظ می باشد.